Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hertog Janshoeve of Hoeve Ter Haegen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108513
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108513

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, in kern opklimmend tot de 18de eeuw met aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hertog Janshoeve of Hoeve Ter Haegen

Berlaarsesteenweg 119 (Lier)
Omgrachte hoeve met losstaande bestanddelen, in kern opklimmend tot de 18de eeuw met aanpassingen uit de 19de en 20ste eeuw.