Beschermd monument

Watermolen Ter Biest

Beschermd monument van 28-07-1983 tot heden
ID: 10852   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10852

Besluiten

Watermolen Ter Biest en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-1983  ID: 1945

Beschrijving

De bescherming van de watermolen Ter Biest als monument omvat het molengebouw, het sluiswerk met inbegrip van de lossluizen, de goten met alle toebehoren, de keermuren van de maalgeul en alle roerende goederen en toebehoren.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “De watermolen Ter Biest met inbegrip van het molengebouw, het sluiswerk (inclusief lossluizen), de posten met alle toebehoren, de keermuren van de maalgeul, alle roerend werk en toebehoren, is beschermd als monument omwille van de industrieel-archeologische waarde als korenmolen, reeds gekend in 1063 en tot de huidige vorm verbouwd in 1883, met twee overdekte waterwielen van het bovenslagtype, drie koppels kunststenen, monocylinder dieselmotor (40 pk) ondergebracht in een gebouw met industrieel karakter.”

  • Onroerend Ergoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000714, Ter Biestmolen (DE SCHEPPER J., 1983).


Waarden

Het molengebouw, het sluiswerk (met inbegrip van de lossluizen), de goten met alle toebehoren, de keermuren van de maalgeul, en alle roerend goed en toebehoren van de watermolen Ter Biest, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Ter Biest

Biestmolenstraat 18 (Zwalm)
Oude watermolen opklimmend tot de 11de eeuw, ruim molengebouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, grotendeels van 1883 door toevoeging van twee bovenverdiepingen.