Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108531   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108531

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eertijds vermoedelijk één geheel, heden twee rijhuizen met in- en uitgezwenkte topgevels van bak- en natuursteen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuizen

Berlaarsestraat 21-25 (Lier)
Eertijds vermoedelijk één geheel, heden twee rijhuizen met in- en uitgezwenkte topgevels van bak- en natuursteen.