Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huidevetterij Het Rood Schoentje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108537
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108537

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgebouwd als ijzermagazijn: neotraditioneel pand met gefantaseerde topgevel, waarvoor bouwaanvraag van 1922 naar ontwerp van J.B. Van Bouchout.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huidevetterij Het Rood Schoentje

Berlaarsestraat 3 (Lier)
Complex vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgebouwd als ijzermagazijn: neotraditioneel pand met gefantaseerde topgevel, waarvoor bouwaanvraag van 1922 naar ontwerp van J.B. Van Bouchout.