Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuizen met puntgevel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108541
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108541

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelhuizen met respectievelijk neotraditionele en neoclassicistische puntgevel, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuizen met puntgevel

Berlaarsestraat 36-37 (Lier)
Winkelhuizen met respectievelijk neotraditionele en neoclassicistische puntgevel, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.