Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis Den groenen Eyck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108542
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108542

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte topgevel met onder meer neo-Vlaamserenaissance-inslag.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis Den groenen Eyck

Berlaarsestraat 38-40 (Lier)
Winkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met in- en uitgezwenkte topgevel met onder meer neo-Vlaamserenaissance-inslag.