Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning Den Engel en achterhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108557
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108557

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Heden gedecapeerde lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw met oudere kern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning Den Engel en achterhuis

Berlarij 70-72 (Lier)
Heden gedecapeerde lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldaken, uit de tweede helft van de 19de eeuw met oudere kern.