Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Refugiehuis abdij van Nazareth

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108568
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108568

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gebouwd midden 16de eeuw onder abdis Josina van de Putte, als toevluchtsoord voor de zusters bernardijnen van de abdij van Nazareth en bestaande uit onder meer kapel, refter, keuken en slaapzaal.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Refugiehuis abdij van Nazareth

Blokstraat 7 (Lier)
Gebouwd midden 16de eeuw onder abdis Josina van de Putte, als toevluchtsoord voor de zusters bernardijnen van de abdij van Nazareth en bestaande uit onder meer kapel, refter, keuken en slaapzaal.