Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteeldomein van Wannegem-Lede: landhuis en park

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
10857
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10857

Besluiten

Kasteel met park
definitieve wijzigingsbesluiten: 24-02-1975  ID: 11028

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het kasteel van Wanegem-Lede met omliggend park werd beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 8 september 1971. Dit beschermingsbesluit werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 februari 1975. Deze administratieve wijziging houdt een uitbreiding van de beperkingen aan de rechten van de eigenaars in.Waarden

Het kasteel met het omgevende park is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Wannegem-Lede

Huisepontweg 36, 40-42 (Kruisem)
Het classicistisch kasteel van Wannegem-Lede werd in 1783 naar ontwerp van Gilles-Barnabé Guimard gebouwd in opdracht van baron Alphonse Baut de Rasmon. De tuinaanleg gebeurde volgens de typische ganzenvoet met drie vista' s. Het park is voorzien van een aantal typische tuinelementen van omstreeks 1900: de ommuurde moestuin met oranjerie, volière, ommuurde boomgaard en het jachtwachtershuisje. Verspreid liggen verschillende 18de-eeuwse tuinpaviljoenen of fabriques.


Schelde-Leie interfluvium

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.