Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108579   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108579

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve van circa 1931 met kern van circa 1842, gelegen op niet afgebakend domein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Bossen 7 (Lier)
Hoeve van circa 1931 met kern van circa 1842, gelegen op niet afgebakend domein.