Beschermd monument

Huis der Gekroonde Hoofden

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden
ID: 10858   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10858

Besluiten

Woningen en het Sint-Veerleplein en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2560

Beschrijving

Het Huis der Gekroonde Hoofden is beschermd als monument.Waarden

Huis De Gekroonde Hoofden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van de renaissancegevel van 1560 met rijkversierde in- en uitgezwenkte top met sculpturen in de boogvelden met voorstelling van de graven van Vlaanderen; eveneens door de nog oudere overwelfde kelders met gedrukte kruisgewelven op zuilen.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis der Gekroonde Hoofden

Burgstraat 4 (Gent)
Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds zogenaamd "De Draecke" en heden café " 't Valkenhuis", te dateren circa 1560.