Huis der Gekroonde Hoofden

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Burgstraat
Locatie Burgstraat 4 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1171.1
  • 4.01/44021/458.1
  • OO001492

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis der Gekroonde Hoofden

Burgstraat 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds zogenaamd "De Draecke" en heden café " 't Valkenhuis", te dateren circa 1560.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het Huis der Gekroonde Hoofden is beschermd als monument.

Waarden

Huis De Gekroonde Hoofden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van de renaissancegevel van 1560 met rijkversierde in- en uitgezwenkte top met sculpturen in de boogvelden met voorstelling van de graven van Vlaanderen; eveneens door de nog oudere overwelfde kelders met gedrukte kruisgewelven op zuilen.

artistieke waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.