Beschermd monument

Huis der Gekroonde Hoofden

Beschermd monument van tot heden

ID
10858
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10858

Besluiten

Woningen en het Sint-Veerleplein en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2560

Beschrijving

Het Huis der Gekroonde Hoofden is beschermd als monument.Waarden

Huis De Gekroonde Hoofden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van de renaissancegevel van 1560 met rijkversierde in- en uitgezwenkte top met sculpturen in de boogvelden met voorstelling van de graven van Vlaanderen; eveneens door de nog oudere overwelfde kelders met gedrukte kruisgewelven op zuilen.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis der Gekroonde Hoofden

Burgstraat 4 (Gent)
Renaissancehuis zogenaamd "Huis der Gekroonde Hoofden", vanouds zogenaamd "De Draecke", te dateren circa 1560. Rijkelijke voorgevel met in- en uitgezwenkte top van bak- en zandsteen, vier traveeën met drie bouwlagen onder steil zadeldak, in 1917 hersteld door bouwmeester A.R. Janssens. De verdiepte boogvelden en identieke bogenrij boven de bovenvensters zijn verrijkt met medaillons die de hoofden van de Graven van Vlaanderen en hun initialen voorstellen. Deze werden vernieuwd in 1917 door Oscar Sinai en Mast en gepolychromeerd door Jan Vanden Bogaerde. Bepleisterde zijgevel in het Gewad van negen traveeën en gecementeerde achterpuntgevel. In het interieur grafsteen van een jonkvrouw (?), mogelijk uit de 15de eeuw.