Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Elsegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-06-2001 tot heden

ID
10861
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10861

Besluiten

Parochiekerk Sint-Maurus, kerkhof en pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2001  ID: 3732

Beschrijving

De dorpskom van Elsegem is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Mauruskerk en de pastorie aan het Elsegemplein gelegen gebouwen en percelen zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van de kerk, kerkhof en pastorie omgevende bestanddelen die er een onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving vormen en door hun beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van de monumenten tot hun recht doen komen.
Qua dorpsbebouwing betreft het volgende constructies:
Midden 19de-eeuws tweelaags herenhuis met eenlaags bakstenen dorpsschooltje van het voormalige klooster van de Apostolinnen uit het laatste kwart van de 19de eeuw (Elsegemplein 17);
Tweelaagse bakstenen woning van het midden van de 19de eeuw, geplaatst onder afgewolfd zadeldak, met geprofileerde kroonlijst, getoogde vensters en deur met architraaf op consoles (Elsegemplein 28);
Tweelaagse woning onder pannenzadeldak, met gecementeerde gevels met schijnvoegen en sierbanden bij de ramen (Elsegemplein 7)
Getoogde ramen en deur met bepleisterde omlijsting (Elsegemplein 5) en met gecementeerde gevels met schijnvoegen en getoogde deur en ramen onder waterlijsten en diamantkopvormige sluitstenen (Elsegemplein 22);
Vijf aaneengesloten tweelaagse woningen die met hun pannenzadeldaken, met rotscement bezette gevels, getoogde ramen en deuren met gepleisterde omlijstingen zowel qua gabariet, geledingen en materialen een nog oorspronkelijk ensemble vormen (Elsegemplein 12 tot en met 20).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Elsegem

Elsegemplein (Wortegem-Petegem)
Het dorpsgezicht concentreert zich rond de Sint-Mauruskerk en de ten noordoosten gelegen pastorie.

Is de omvattende bescherming van

Apostolinnenklooster en school

Elsegemplein 17, 17A (Wortegem-Petegem)
Groot dorpshuis uit midden 19de eeuw van zes traveeën en twee bouwlagen onder schilddak. Rechts aanpalend schooltje van 1877: bakstenen gebouw van zeven traveeën onder zadeldak. Feest- en parochiezaal van 1923 achterin op koer.


Dorpswoning

Elsegemplein 28 (Wortegem-Petegem)
Groot aan de straat palend dorpshuis uit midden 19de eeuw, later verhoogd. Ommuurd achtererf met vervallen voormalige dienstgebouwen. IJzeren hek aan gevel en bakstenen pijler tegen vroeger dienstgebouw ten zuiden.


Parochiekerk Sint-Maurus met kerkhof

Elsegemplein zonder nummer (Wortegem-Petegem)
In oorsprong romaans kerkje uit de 12de-13de eeuw met vierkante kruisingstoren uit midden 13de eeuw en verhoogd in de 14de eeuw. In de 15de-16de eeuw werd de kerk uitgebreid met een rechthoekig koor. In 1775 grondig verbouwd tot neoclassicistische kerk met behoud van de romaanse kruisingstoren en het gotische koor. Omliggend kerkhof met bakstenen kerkhofmuur van 1886 met ingewerkte ommegangkapellen.


Pastorie Sint-Maurusparochie

Elsegemplein 13 (Wortegem-Petegem)
De pastorie bevindt zich in een met gras begroeide en beboomde tuin met in het midden een vrijstaande pomp. De pastorie en tuin zijn volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van de kerk. De huidige pastorie werd in 1883 gebouwd in neotraditionele stijl, naar plannen van architect Auguste Van Assche uit Gent. Na oorlogsschade werd ze deels heropgebouwd in 1920-1921.


Rij dorpswoningen

Elsegemplein 14-20 (Wortegem-Petegem)
Rijhuizen uit eind 19de eeuw onder zadeldak met beraapte gevels van drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint.