Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Elsegem

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-06-2001 tot heden
ID: 10861   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10861

Besluiten

Parochiekerk Sint-Maurus, kerkhof en pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2001  ID: 3732

Beschrijving

De dorpskom van Elsegem is beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Mauruskerk en de pastorie aan het Elsegemplein gelegen gebouwen en percelen zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van de kerk, kerkhof en pastorie omgevende bestanddelen die er een onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving vormen en door hun beeldbepalend karakter de intrinsieke waarde van de monumenten tot hun recht doen komen.
Qua dorpsbebouwing betreft het volgende constructies:
Midden 19de-eeuws tweelaags herenhuis met eenlaags bakstenen dorpsschooltje van het voormalige klooster van de Apostolinnen uit het laatste kwart van de 19de eeuw (Elsegemplein 17);
Tweelaagse bakstenen woning van het midden van de 19de eeuw, geplaatst onder afgewolfd zadeldak, met geprofileerde kroonlijst, getoogde vensters en deur met architraaf op consoles (Elsegemplein 28);
Tweelaagse woning onder pannenzadeldak, met gecementeerde gevels met schijnvoegen en sierbanden bij de ramen (Elsegemplein 7)
Getoogde ramen en deur met bepleisterde omlijsting (Elsegemplein 5) en met gecementeerde gevels met schijnvoegen en getoogde deur en ramen onder waterlijsten en diamantkopvormige sluitstenen (Elsegemplein 22);
Vijf aaneengesloten tweelaagse woningen die met hun pannenzadeldaken, met rotscement bezette gevels, getoogde ramen en deuren met gepleisterde omlijstingen zowel qua gabariet, geledingen en materialen een nog oorspronkelijk ensemble vormen (Elsegemplein 12 tot en met 20).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Elsegem

Elsegemplein (Wortegem-Petegem)
Het dorpsgezicht concentreert zich rond de Sint-Mauruskerk en de ten noordoosten gelegen pastorie.

Is de omvattende bescherming van

Apostolinnenklooster en school

Elsegemplein 17, 17A (Wortegem-Petegem)
Voormalig apostolinnenklooster met aanpalend schooltje. Dorpshuis zogenaamd "Teirlinck" uit midden 19de eeuw, in 1877 gekocht door Mevrouw Priska de Ghellinck d'Elseghem (Zuster Françoise Madeleine) die toen het schooltje voor kleuters en meisjes liet stichten door pastoor F. Van Acker.


Dorpswoning

Elsegemplein 28 (Wortegem-Petegem)
Groot aan straat palend dorpshuis uit midden 19de eeuw later verhoogd (confer lager zittende ankers). Ommuurd achtererf met vervallen voormalige dienstgebouwen.


Gendarmerie

Elsegemplein 12, 14, 16, 18, 20 (Wortegem-Petegem)
Vroegere gendarmerie. Rijhuizen uit eind 19de eeuw onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig aan de straat). Beraapte gevels van drie traveeën en twee bouwlagen op gecementeerde plint.


Parochiekerk Sint-Maurus met kerkhof

Elsegemplein zonder nummer (Wortegem-Petegem)
In oostelijke uithoek van Elsegem, ten zuidwesten van de pastorie gelegen georiënteerde kerk, aan de grens met Petegem. In de 12de eeuw stond in de achterin gelegen tuin van de pastorie een kapel die als eerste kerk fungeerde. In oorsprong romaans wellicht tweebeukig kerkje uit de 12de-13de eeuw.


Pastorie Sint-Maurusparochie

Elsegemplein 13 (Wortegem-Petegem)
De pastorie bevindt zich ten noordoosten van de kerk in een begraasde en beboomde tuin met in het midden een vrijstaande pomp uit baksteen met jaaranker 1729 van de vroegere pastorie. De pastorie en tuin zijn volledig omgracht en toegankelijk via de weg en een brugje links van de kerk.