Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108629
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108629

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vroeg 20ste-eeuwse en tijdens het interbellum heropgebouwde neogotische reconstructie van een laat 14de-eeuws gebouw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huizen Keysershoff, Sint-Joseph en Climmende Koey

Florent Van Cauwenberghstraat 1-5 (Lier)
Vroeg 20ste-eeuwse en tijdens het interbellum heropgebouwde neogotische reconstructie van een laat 14de-eeuws gebouw.