Parochiekerk Sint-Maurus

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wortegem-Petegem
Deelgemeente Elsegem
Straat Elsegemplein
Locatie Elsegemplein zonder nummer (Wortegem-Petegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45061/123.1
  • OO002515

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Maurus met kerkhof

Elsegemplein zonder nummer, Wortegem-Petegem (Oost-Vlaanderen)

In oostelijke uithoek van Elsegem, ten zuidwesten van de pastorie gelegen georiënteerde kerk, aan de grens met Petegem. In de 12de eeuw stond in de achterin gelegen tuin van de pastorie een kapel die als eerste kerk fungeerde. In oorsprong romaans wellicht tweebeukig kerkje uit de 12de-13de eeuw.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Maurus met grafkapel te Elsegem, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Mauruskerk met grafkapel van de familie de Ghellinck d'Elseghem, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van in kern 12de-eeuwse Romaanse dorpskerk waarvan de vieringtoren nog is bewaard, evenals het 13de -14de-eeuws vroeggotisch koor, beide uit Doornikse breuksteen, met driebeukige bakstenen benedenkerk met hangkoepelgewelven en sacristie uit het derde kwart van de 18de eeuw en laat 19de-eeuwse neogotische zandstenen grafkapel van de familie de Ghellinck d'Elseghem en calvarie met vagevuur en terracottafiguren.

artistieke waarde

van het in het derde kwart van de 18de eeuw in rococostijl ingericht koor en in neoclassicistische stijl ingerichte benedenkerk, met waardevolle interieurelementen orgel met oudste gedeelte van circa 1650, 18de-eeuwse marmeren hoofdaltaar en houten gemarmerde zijaltaren met bijhorende schilderijen, doksaal en lambrizering, gepolychromeerd terracottabeeld, geschilderde houten preekstoel en eiken biechtstoel, 19de-eeuws eiken koorgestoelte, grafstenen van het familiegraf de Ghellinck en begin 20ste-eeuwse koorglasramen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.