Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Omheiningsmuur met gevelnis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 108637   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108637

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Tuin afgesloten door bakstenen muur met gekroond Onze-Lieve-Vrouwebeeld in uitgespaarde en hoger opgaande nis.


Waarden

historische waarde

-

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Omheiningsmuur met gevelnis

Florent Van Cauwenberghstraat zonder nummer (Lier)
Tuin afgesloten door bakstenen muur met gekroond Onze-Lieve-Vrouwebeeld in uitgespaarde en hoger opgaande nis.