Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Denijs en pastorie Sint-Denijsparochie met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
10865
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10865

Besluiten

Pastorie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-06-1981  ID: 1638

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Denijsparochie te Wannegem-Lede, de parochiekerk Sint-Denijs en enkele dorpshuizen langs de straten Lededorp en Binnenweg met de omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht.

De pastorie werd in hetzelfde besluit beschermd als monument. De pastorietuin werd in 2010 beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de pastorie met omgeving als volgt werd gemotiveerd: de site, onmiddellijk palend aan de groep gevormd door de kerk, kerkhofmuur, pastorie met bijgebouwtjes en enkele lage, 19de-eeuwse woningen binnen de algehele kleinschaligheid van de oude dorpskern.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000645, Pastorie (monument) met omgeving (dorpsgezicht), advies KCML (1981).


Waarden

De pastorie met haar onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Lede

Binnenweg, Lededorp, Rechemstraat (Kruisem)
De kleinschalige dorpskern van Lede wordt onder meer bepaald door de parochiekerk Sint-Denijs, de ten oosten ervan gelegen voormalige pastorie en enkele 19de-eeuwse dorpswoningen langs de straat Lededorp.

Is de omvattende bescherming van

Afsluitingshaag van taxus pastorietuin Lede

Lededorp 9 (Kruisem)
Geschoren taxushaag als afsluitingshaag, groeiende vanaf het toegangshekken op Lededorp en tot het einde van de tuin in de Rechemstraat. In en bij de haag zijn oude haagrelicten aanwezig die, soms deels, worden geschoren en als topiary worden onderhouden.


Afsluitingshaag van taxus pastorietuin Lede

Lededorp 9 (Kruisem)
Hoge strak geschoren afsluitingshaag aan de noord- en westzijde van de pastorietuin. Het is een wintergroene afsluitingshaag die het inkijken verhindert vanop het kerkhof en van bij de aangelanden.


Berceau van gewone haagbeuk pastorietuin Lede

Lededorp 9 (Kruisem)
De voortuin van de pastorie wordt aan de straatzijde naast de taxushaag ook afgeschermd door een loofgang van haagbeuk. De loofgang of berceau overkapt het pad in de pastorietuin, zo kon de priester ongezien en beschermd tegen de zon in de tuin brevieren.


Dorpswoning

Lededorp 16 (Kruisem)
Lager gelegen verzorgd dorpshuis met voortuintje, vier traveeën onder zadeldak, uit tweede helft 19de eeuw.


Geschoren hulststruik kerkhof parochiekerk Sint-Denijs

Lededorp zonder nummer (Kruisem)
De geschoren hulst is destijds aangeplant op een graf en is uitgegroeid tot een snoeivorm met een diameter van 3,5 meter en een scheerhoogte van 3 meter. De topiary heeft de vorm van een afgeknotte kegel of hooimijt.


Ierse taxus pastorietuin Sint-Denijsparochie

Lededorp 9 (Kruisem)
In de pastorietuin van de Sint-Denijsparochie staat een flink uit de kluiten gewassen Ierse taxus. Deze zuilvormige venijnboom is beeldbepalend in de pastorietuin en heeft een doormeter van circa 6 meter en een hoogte van bijna 10 meter.


Lambertsnoot pastorietuin Sint-Denijsparochie

Lededorp 9 (Kruisem)
In de pastorietuin is een zwaar ontwikkelde roodbladige hazelaar dominant aanwezig.


Langgestrekte dorpswoning

Lededorp 14 (Kruisem)
Lager gelegen langgestrekt landelijk dorpshuis met omhaagde voortuin en fraai ijzeren hek aan gietijzeren zuiltjes met pijnappelbekroning. Woning van heden acht traveeën onder doorlopend zadeldak, links topgevel met vlechtingen, uit begin 19de eeuw.


Lindenprieel in pastorietuin Sint-Denijsparochie

Lededorp 9 (Kruisem)
Ovaalvormig lindenprieel, aangeplant op een heuveltje, dat gelegen is in de noordoostelijke hoek van de pastorietuin. De aanplanting werd gerealiseerd met zilverlinden (Tilia tomentosa) vermoedelijk de cultuurvariëteit ‘Brabant’. Op het moment van de inventarisatie waren de bomen pas ontdaan van hun takken. Het prieel bestaat uit zes geleide zilverlindes met een knothoogte van 300 cm. De doormeter van het prieel bedraagt 3,7 m à 4,8 m (gemeten as op as). De bomen hebben stamomtrekken van 218, 247, 174, 206, 154 en 185 cm, telkens gemeten op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld. Er zijn draadstangen verwerkt bij gespleten zijtakken.


Parochiekerk Sint-Denijs

Lededorp 7A (Kruisem)
Georiënteerde parochiekerk ingeplant op een verhoogde terp ten noorden van het dorpsplein binnen het nog behouden ommuurde ovale kerkhof, toegankelijk via een ijzeren hek aan vierkante gemetste pijlers. Links van hek, bewaarde roepsteen.


Pastorie Sint-Denijsparochie en zondagsschool

Lededorp 9, 9A (Kruisem)
De voormalige pastorie van Wannegem-Lede is ingeplant ten oosten van de kerk in de dorpskern en wordt omgeven door een deels ommuurde en omhaagde tuin met op de linker hoek een voormalig zondagsschooltje.


Rij dorpswoningen

Lededorp 4-8 (Kruisem)
Rij 19de-eeuwse dorpshuisjes die de westzijde van het dorpsplein aflijnen. Nummers 4 en 6 van drie en zeven traveeën onder doorlopend zadeldak met verankerde gewitte gevel op grijsgeschilderde en gepikte plint.


Twee geschoren buxustruiken pastorietuin Sint-Denijsparochie

Wannegem-Lede (Kruisem)
Twee oude buxussen met stamomtrekken van meer dan 40 cm. Ze zijn geschoren en vertonen volumes met een doormeter van 4 à 5 meter en hoogtes van 4,5 tot 5 meter.


Twee opgaande tamme kastanjes als welkomstbomen pastorietuin

Wannegem-Lede (Kruisem)
Twee mooi ontwikkelde opgaande tamme kastanjes flankeren de inkom van de pastorietuin. Het zijn welkomstbomen die hier in de tuin, net voorbij het toegangshekken zijn aangeplant. Normaal staan de welkomstbomen vóór de toegang en zijn ze vermoedelijk naar binnen gebracht naar aanleiding van wegenwerken of straatverbreding. Ook de soortkeuze wijkt af van het traditionele, normaal zijn het linden die hier voor aangewend worden.


Vijf taxussen kerkhof Lede

Wannegem-Lede (Kruisem)
Vijf taxussen op het kerkhof van Lede. Vermoedelijk ooit als geschoren taxusstruiken onderhouden, maar nu zijn ze allen uitgegroeid tot zware struiken of op stam gezette struiken.