Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis De zeven sterren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108668   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108668

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woon- en sterfhuis van de Lierse historicus en letterkundige Anton Bergmann. Na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1922 een neobarokke stadswoning heropgebouwd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis De zeven sterren

Grote Markt 33 (Lier)
Woon- en sterfhuis van de Lierse historicus en letterkundige Anton Bergmann. Na vernieling tijdens de Eerste Wereldoorlog werd in 1922 een neobarokke stadswoning heropgebouwd.