Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108711
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108711

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine hoeve met losstaande bestanddelen, van circa 1910met parallel woonstalhuis en schuur.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Hagenbroek-Noord 12 (Lier)
Kleine hoeve met losstaande bestanddelen, van circa 1910met parallel woonstalhuis en schuur.