Beschermd monument

Pastorie Sint-Machutusparochie met pastorietuin

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

ID: 10872   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10872

Besluiten

Parochiekerk Sint-Machutus met kerkhof, pastorie met tuin, kasteeldomein, neerhof en deel kasseiweg
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-2002  ID: 3826

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Machutusparochie, gelegen langs de Wannegem-Ledestraat te Wannegem-Lede, is met inbegrip van de ommuurde en omhaagde pastorietuin beschermd als monument. De pastorie maakt deel uit van de als dorpsgezicht beschermde dorpskom van Wannegem-Lede.Waarden

Binnen Kruishoutem bezitten de componenten van het dorpscentrum van Wannegem, namelijk de kerk met kerkhof, de pastorie met tuin en het kasteeldomein met vijver en het neerhof met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit een sterke historische en sociaal-culturele band, aan elkaar gelinkt door het reeds beschermde dorpsgezicht en de beschermde kasseiwegen.

De pastorie met inbegrip van de deels ommuurde en omhaagde tuin is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De typische 18de-eeuwse pastorie werd opgebouwd volgens het schema 'entre cour et jardin' .
De 18de-eeuwse indeling en interieurelementen bleven perfect bewaard.
De pastorie is een voorbeeld van het lange gebruik van het rococo in de plattelandsarchitectuur.

artistieke waarde

-

historische waarde

De vernieuwing van de pastorie in 1774 is een rechtstreeks gevolg van de wet van 25 september 1769 getekend door Keizerin Maria Theresia.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Machutusparochie met pastorietuin

Wannegem-Ledestraat 2 (Kruisem)
De typische 18de-eeuwse pastorie van de Sint-Machutusparochie, opgebouwd volgens het schema 'entre cour et jardin', wordt omgeven door een deels omhaagde en ommuurde pastorietuin. De pastorie is een voorbeeld van het lange gebruik van het rococo in de plattelandsarchitectuur.