Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Godshuis Heilig Geesthuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108721
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108721

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eertijds zetel van de Lierse Heilige Geesttafel, een liefdadigheidsinstelling gesticht in de 13de eeuw door Eerwaarde Heer Francke, kanunnik van het Sint-Gummaruskapittel. Heden stadsarchief.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Godshuis Heilig Geesthuis

Heilige-Geeststraat 7 (Lier)
Eertijds zetel van de Lierse Heilige Geesttafel, een liefdadigheidsinstelling gesticht in de 13de eeuw door Eerwaarde Heer Francke, kanunnik van het Sint-Gummaruskapittel. Heden stadsarchief.