Beschermd monument

Gemeentehuis Opdorp

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 10875   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10875

Besluiten

Geografisch pakket Buggenhout
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3977

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het voormalige gemeentehuis van Opdorp.Waarden

De selectie van beschermingswaardige objecten en ensembles omvat hier zowel een dorpsplein, twee parochiekerken, verschillende kapellen, een voormalig gemeentehuis, een gemeenteschool, pastorieën als verschillende dorpshuizen, zodat typologisch en stijlhistorisch de diversiteit van de gebouwde omgeving aan bod komt en een representatief en goed bewaard deel van het nog bestaande bouwkundig erfgoed van de gemeente vertegenwoordigd is. Deze objecten vertonen intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua representativiteit, zeldzaamheid, authenticiteit of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Voormalig gemeentehuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het voormalig gemeentehuis is een representatief voorbeeld van een gebouw met de identiteit van een officieel gebouwtype voor een kleine dorpsgemeenschap en kadert in het ontsluitingsproces van het platteland in het begin van de 20ste eeuw. Het is een goed herkenbaar gebouw dat stilistisch en conceptueel refereert naar de vroegere stadhuizen. De fraai gedecoreerde gevelarchitectuur is een mooi voorbeeld van eclectische bouwstijl met voornamelijk neo-Vlaamserenaissance-ornamenten en werd opgetrokken in de kenmerkende traditionele bouwmaterialen. De plattegrond en sobere interieurafwerking bleven nagenoeg opgewijzigd. Het gemeentehuis is opgericht in 1907 naar ontwerp van de Dendermondse architect Clemens Sterck. Het gebouw is zowel exemplarisch als authentiek een gaaf bewaarde realisatie van architect Clemens Sterck, van wie in Dendermonde zelf na de vernielingen tijdens de Eerste Wereldoorlog weinig bewaard bleef.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentehuis Opdorp

Dries 70 (Buggenhout)
Gelegen aan de zuidzijde van de Dries. Het gemeentehuis werd opgetrokken in een eclectische bak- en zandsteenarchitectuur met voornamelijk neo-Vlaamserenaissance-kenmerken, naar ontwerp van architect Clemens Sterck.