Beschermd monument

Gemeentelijke jongensschool en schoolhuis

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 10876   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10876

Besluiten

Geografisch pakket Buggenhout
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3977

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de gemeentelijke jongensschool en het schoolhuis.


Waarden

De selectie van beschermingswaardige objecten en ensembles omvat hier zowel een dorpsplein, twee parochiekerken, verschillende kapellen, een voormalig gemeentehuis, een gemeenteschool, pastorieën als verschillende dorpshuizen, zodat typologisch en stijlhistorisch de diversiteit van de gebouwde omgeving aan bod komt en een representatief en goed bewaard deel van het nog bestaande bouwkundig erfgoed van de gemeente vertegenwoordigd is. Deze objecten vertonen intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua representativiteit, zeldzaamheid, authenticiteit of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Gemeenteschool en schoolhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De gemeenteschool met schoolhuis te Opdorp is het meest representatieve en best bewaarde voorbeeld van gemeenteschool in de fusie Buggenhout, waar zoals in de meeste dorpen na de organieke wetten op het lager onderwijs van midden 19de eeuw verschillende scholen werden opgetrokken.
Als realisatie van 1878 naar plannen van de Dendermondse stadsarchitect Eduard Bouwens is het gebouw zowel typologisch als qua materiaal gebruik kenmerkend voor het laatste kwart van de 19de eeuw. Het als architecturaal ensemble ontworpen geheel in een kleurige baksteenarchitectuur is een zeldzaam en goed bewaard voorbeeld van een openbaar gebouw van architect Bouwens van wie de meeste realisaties in Dendermonde zelf tijdens de Eerste Wereldoorlog verloren gingen.
Het schoolhuis met kenmerkende dubbelhuisopstand is een herkenbaar en stijlvol gebouw dat door zijn inplanting beeldbepalend is op de Dries en in hoge mate bijdraagt tot de centrumfunctie van het dorpsplein.
De klassenvleugel is een zeldzaam wordend voorbeeld van een kleinschalig schoolgebouw met slechts één bouwlaag en streng geritmeerde gevel met ruime vensters met roedeverdeling.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gemeentelijke jongensschool en schoolhuis

Dries 73 (Buggenhout)
De huidige gemeenteschool met beeldbepalend op de zuidwesthoek van de Dries ingeplant schoolhuis werd volgens een arduinen gedenkplaat links van de deur op het schoolhuis ingehuldigd op 2 juni 1878 onder burgemeester Pieter Johan Cruyplant, schepenen Pieter Johan Vanachter; Pieter Jul Vantricht, bouwkundige Eduard Bouwens en aannemer Joseph Daelemans.