Beschermd monument

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandparochie met tuin

Beschermd monument van 19-03-2002 tot heden

ID: 10877   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10877

Besluiten

Dorpskom van Huise-Lozer
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-2002  ID: 3818

Beschrijving

De pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandparochie, gelegen langs de Lozerstraat te Kruishoutem, is beschermd als monument met inbegrip van de tuin, de voormalige stal en omheining.Waarden

Binnen Kruishoutem is de dorpskom van Lozer één van de vier haast intact behouden dorpskernen met een historische band tussen de kerk met kerkhof en pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en de gekasseide Lozerstraat.

De pastorie met aanhorigheid, omheining en tuin is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De pastorie werd gebouwd in 1844 in opdracht en op gronden van de familie della Paille d'Huysse.
De familie della FailIe d'Huysse ligt aan de basis van de dorpsconfiguratie zoals nu zichtbaar (kasteel-hoeve-kerk-pastorie).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De 19de-eeuwse landelijke pastorie is in classicistische stijl.
De hal van de pastorie werd opgesmukt met een grote muurschildering in romantische stijl, gesigneerd en gedateerd: Barbet1868.
De omgevende pastorietuin en de omheiningshekken vormen een integraal en waardevol deel van de pastorie.

volkskundige waarde

De afbeelding van de hond op de muurschildering in de pastorie zou volgens de lokale verhalen verwijzen naar de onnatuurlijk dood van de pastoorshond (gedateerd 1874).

sociaal-culturele waarde

De kerk met kerkhof, de pastorie met pastorietuin, het kasteeldomein met neerhof en de gekasseide dorpsstraten vormen een essentieel onderdeel van de Lozerse dorpskern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandparochie

Lozerstraat 18 (Kruisem)
De pastorie van Lozer werd links van de parochiekerk gebouwd achterin een beboomde tuin, afgesloten door ijzeren hekken op bakstenen voet tussen ronde bakstenen pijlers. Het oorspronkelijk huis had drie traveeën en slechts één bouwlaag en werd gebouwd samen met de kerk in 1844.