Beschermd monument

Burgerhuis en magazijn

Beschermd monument van 02-12-2002 tot heden
ID: 10879   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10879

Besluiten

Geografisch pakket Buggenhout
definitieve beschermingsbesluiten: 02-12-2002  ID: 3977

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het 19de-eeuwse burgerhuis met eclectische aanbouw en bijbehorend magazijn. Ook het ijzeren hekken op arduinen voet dat de voortuin van de straat afsluit, hoort bij de bescherming.Waarden

De selectie van beschermingswaardige objecten en ensembles omvat hier zowel een dorpsplein, twee parochiekerken, verschillende kapellen, een voormalig gemeentehuis, een gemeenteschool, pastorieën als verschillende dorpshuizen, zodat typologisch en stijlhistorisch de diversiteit van de gebouwde omgeving aan bod komt en een representatief en goed bewaard deel van het nog bestaande bouwkundig erfgoed van de gemeente vertegenwoordigd is. Deze objecten vertonen intrinsieke kwaliteiten qua historische of cultuurhistorische betekenis of architecturale vormgeving en qua representativiteit, zeldzaamheid, authenticiteit of gaafheid om het algemeen belang van het behoud te verantwoorden.

Burgerhuis met inbegrip van het ijzeren afsluithek en magazijn is bescermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Deze statische burgerwoning met eclectische aanbouw en bijbehorend magazijn is de enige privéwoning op de Dries met een zekere allure en die zijn eind 19de-eeuws karakter wist te behouden.
Het is een goed herkenbaar en stijlvol gebouw met oudere kern en heden kenmerkende dubbelhuisopstand met sober bakstenen parement, een markerende arduinen deuromlijsting en vensters met typische afgeronde bovenhoeken met luiken, illustratief voor de eind 19de-eeuwse burgerlijke architectuur op het platteland. Ook het interieur bewaart nog decoratieve elementen uit dezelfde periode.
De eclectische aanbouw rechts in een kleurrijke, verzorgde, decoratieve vormgeving en originele afwerking is speelser opgevat en getuigt door zijn vooruitgeschoven inplanting op de rooilijn van originaliteit. Het interieur bewaart hier nog de eigentijdse kenmerkende faiencebetegeling, cementtegelvloer en binnendeuren met geëtst glas. De fraai ijzeren hekken op arduinen voet met gietijzeren zuiltjes die de voortuin afsluiten zijn een zeer gaaf bewaard en kunstzinnig exemplaar van een zeldzaam wordende getuige van dergelijk beeldbepalend straatmobilair.
Het ijzeren hek met vierkante hekpijlers en karakteristieke stoeppaaltjes en het imposante magazijn voor wijmen, uit het begin van de 20ste eeuw, zijn unieke getuigen van de vroegere handelsactiviteit van deze voor het dorp kenmerkende nijverheid.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis en magazijn

Dries 8, 9 (Buggenhout)
Het huis aan de noordwestzijde van de Dries dat nog het meest verwijst naar de 19de-eeuwse en vroeg 20ste-eeuwse bebouwing is het statische burgerhuis met fraaie ijzeren hekken die de voortuin afsluiten, met aangebouwd bureelgebouw en imposant magazijn, refererend aan de functie van wijmenhandel van de toenmalige bouwheer.