Beschermd monument

Kasteeldomein Piers de Raveschoot

Beschermd monument van 29-04-2002 tot heden

ID: 10881   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10881

Besluiten

Parochiekerk Sint-Eligius, dekenij, begraafplaats en kasteeldomein
definitieve beschermingsbesluiten: 29-04-2002  ID: 3851

Beschrijving

Het kasteeldomein Piers de Raveschoot, gelegen langs de Kasteelstraat Kruishoutem, is beschermd als monument. De bescherming omvat het kasteel, de omgrachting, de aanhorigheden, het park, de dreven en het waterbevoorradingssysteem ten noordwesten van het kasteel.

Het kasteel werd reeds beschermd als monument bij koninklijk besluit van 10 december 1973, in hetzelfde besluit werden het park en omgeving beschermd als landschap.Waarden

Kruishoutem is een mooi voorbeeld van een kasteeldorp met een sterke historische band tussen de kerk, kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit.

Het kasteeldomein met kasteel, omgrachting, aanhorigheden, park, dreven en waterbevoorradingssysteem is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: Het kasteel vormt een essentieel onderdeel van de dorpskom van Kruishoutem.
De kasteeldreven vormen een visuele verbinding met het dorpscentrum en de belangrijkste verkeersader, de steenweg Deinze-Oudenaarde.
Het kasteeldomein vormt een essentieel onderdeel van een goed bewaarde adellijke site welke naast het kasteel bestaat uit een poortgebouw, paardenstallen, park met dreven en vijvers, hekken, moestuin.
Het kasteel is het tastbare erfgoed van een maatschappij waar adel en dorps geschiedenis sterk met elkaar verbonden waren.

historische waarde

De site van het kasteel van Kruishoutem, van Frankische oorsprong, is vermeld als zetel van de heerlijkheid van Ayshove sinds 1227.
Het kasteeldomein is een mooi voorbeeld van de evolutie van een versterkt, omgracht heerlijk verblijf tot residentieel kasteel.
In de weilanden op het Tjolleveld ten westen van het kasteelpark bleef een uniek waterbevoorradingssysteem voor het drinkwater, de wallen- en vijverbevoorrading van het kasteel behouden, teruggaand tot de 18de eeuw, uitgebreid eind 19de eeuwen nog steeds functioneel. Het grachtensysteem en een ondergronds captatienet met bakstenen gaanderijen, buizen en een filterhuis met filterput en bron in het midden van het Tjolleveld bleven vrijwel gaaf bewaard.

historische waarde

historische, in casu kunsthistorische waarde: Het kasteel is een perfect voorbeeld van Lodewijk-XIII- architectuur in Vlaanderen.
Het kasteel herbergt een interieuraankleding welke terugkeert tot de 17de, 18de en 19de eeuw.
Het 19de-eeuwse, in landschapsstijl aangelegde, park herbergt bijgebouwen uit de 18de en 19de eeuw welke representatief zijn voor hun gebruik en ontstaansperiode (koesthuis en paardenstallen, dienstgebouwen, orangerie, serres, poortgebouw, achthoekige eendenkooi, lusthuisje, ijskelder) en die inherent deel uitmaken van het kasteeldomein.
Tussen de Kasteelstraat en buitengracht bevindt zich de ommuurde moestuin met bewaarde aanleg met buxushaagjes, serres, bevestigingshaken voor fruitbomen, representatief voor een moestuin bij een kasteeldomein.

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Piers de Raveschoot

Kasteelstraat 6-10, 6A-B (Kruisem)
Het 17de-eeuwse waterkasteel met aanhorigheden in een uitgestrekt park van 13 hectare met vijvers is gelegen tussen de Kasteelstraat, de Colijnstraat en de Moerasstraat en wordt door een lindedreef verbonden met de dorpskern.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Schelde-Leie interfluvium tussen Waregem, Kruishoutem en Oudenaarde

Anzegem (Anzegem), Huise, Kruishoutem, Nokere, Ouwegem, Wannegem-Lede (Kruisem), Heurne, Mullem, Oudenaarde (Oudenaarde), Waregem (Waregem), Moregem, Ooike, Wortegem (Wortegem-Petegem)
Dit gebied omvat een deel van de ‘Vlaamse Ardennen’ ten westen van de Schelde en vormt een onderdeel van het uitgestrekte Schelde-Leie interfluvium. De heuvelkammen liggen hier dominant in het landschap. De kouters zijn van elkaar gescheiden door beekvalleien. Kleinschalige dorpskernen liggen verspreid in het landschap. Hoeves, kasseiwegen en windmolens bepalen mee het beeld.

Andere relaties