Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108823
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108823

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis met late art-nouveau-inslag van 1915 naar ontwerp van C. Sol.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Leopoldplein 30 (Lier)
Eclectisch burgerhuis met late art-nouveau-inslag van 1915 naar ontwerp van C. Sol.