Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 07-10-1993 tot heden

ID
10883
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10883

Besluiten

Woningen en het Sint-Veerleplein en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 07-10-1993  ID: 2560

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Jan Breydelstraat 38-40 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu documentaire waarde:

artistieke waarde

-

historische waarde

als architectuurhistorisch belangrijk vertegenwoordiger van een woonhuis met in- en uitgezwenkte top van bak- en zandsteen, opklimmend tot de 17de eeuw, met een bakstenen achtertuitgevel uitziend op de Lieve.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Jan Breydelstraat 38-40 (Gent)
Aanvankelijk een groot diephuis met in- en uitgezwenkte top, zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak in kern opklimmend tot de 17de eeuw, mogelijk met aangepaste geveltop uit begin 18de eeuw, in 1917 hersteld door A.R. Janssens. Achtertuitgevel met muurvlechtingen uitziend op de Lieve. Verankerde bakstenen gevel van vier traveeën met vier bouwlagen onder meer met zichtbare kelderverdieping.