Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Tallaart

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108831
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108831

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, uitgebreid in 1950-55, gelegen in beboomd domein aansluitend bij Tallaarthof.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Tallaart

Liersebaan 177 (Lier)
Villa in cottagestijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, uitgebreid in 1950-55, gelegen in beboomd domein aansluitend bij Tallaarthof.