Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108835
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108835

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl van circa 1913. Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragende zadel- en afgewolfde daken.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Liersebaan 23 (Lier)
Villa in cottagestijl van circa 1913. Bakstenen gebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragende zadel- en afgewolfde daken.