Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Spoorwachtershuisje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108845
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108845

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalig spoorwachtershuisje, mogelijk oudste van België, van circa 1855.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Spoorwachtershuisje

Lispersteenweg 22 (Lier)
Voormalig spoorwachtershuisje, mogelijk oudste van België, van circa 1855.