Woning Van Humbeeck

Beschermd monument van 12-12-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Buggenhout
Deelgemeente Buggenhout
Straat Pastorijstraat
Locatie Pastorijstraat 3 (Buggenhout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42004/106.1
  • 4.01/42004/127.1
  • OO002568

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woning Van Humbeeck

Pastorijstraat 3, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Tot de belangrijkste realisaties uit zijn rijpere loopbaan rekent Braem de vrijstaande eengezinswoning die hij voor het echtpaar Van Humbeeck-Moyson ontwerpt in Buggenhout.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de woning Van Humbeeck, een ontwerp van Renaat Braem.

Waarden

De woning Van Humbeeck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

Alle geselecteerde gebouwen zijn hoogtepunten uit het architecturale oeuvre van Renaat Braem en belangrijke voorbeelden van jonge bouwkunst zowel uit het interbellum, als uit de periode 1945-1970.
Deze representatieve selectie bevat een tiental van zijn belangrijkste realisaties, waarin Renaat Braem ongehinderd door enig compromis zijn gedachtegoed op de meest oorspronkelijke manier tot ontplooiing kon brengen, en die de tand des tijds in alle gaafheid hebben doorstaan. Tevens wil deze bescherming een eerste aanzet geven tot een systematische bescherming van de hoogtepunten uit de architectuur van de periode 1945-1970.
Om deze selectie tot stand te brengen werd het volledige gebouwde oeuvre van Renaat Braem binnen het Vlaamse Gewest overlopen. In totaal omvat het gebouwde oeuvre zowat vijfenveertig privéwoningen, een tiental openbare of kantoorgebouwen, zeven huisvestingscomplexen, een vijftal winkelinrichtingen, twee industriegebouwen en enkele herdenkings- of grafmonumenten. Een beperkt aantal werd gesloopt of onherkenbaar verbouwd. Twee privé- woningen bevinden zich op het grondgebied van het Brussels Gewest, evenals twee van zijn belangrijkste grotere realisaties, het Rectoraatsgebouw van de VUB en het Glaverbel-gebouw, en één huisvestingscomplex, de Modelwijk op de Heizel. Na literatuuronderzoek en een eerste eliminatieronde op basis van gekende gegevens, werd een ruime selectie op locatie bezocht. Dit vergelijkend onderzoek 'de visu' werd gevolgd door een meer uitgebreid plaatsbezoek aan de meest interessante objecten, gecombineerd met een gedetailleerde bevraging van de veelal nog oorspronkelijke bewoners/bouwheren.
De selectie omvat drie openbare gebouwen: het Administratief Centrum in Antwerpen, één van de meest beeldbepalende en belangrijkste hoogbouwcomplexen uit de naoorlogse decennia, de Kindertuin van de Sint-Gummarusstraat in Antwerpen, het enige door Renaat Braem gerealiseerde schoolgebouw, en het Paviljoen voor Beeldhouwkunst in het Middelheimpark te Antwerpen, een gebouw dat hijzelf tot zijn meest geslaagde realisaties rekende. Daarnaast werden zeven privéwoningen geselecteerd: de dubbelwoning Chantraine-Vantvelt in Wilrijk, de dubbelwoning De Martelaere-Brewaeys in Deurne, de woning Brauns in Kraainem, de woning Vande Vyvere in Antwerpen-Linkeroever, de woning Van den Branden in Ranst, de woning Alsteens in Overijse en de woning Van Humbeeck in Buggenhout. De dubbelwoning Chantraine-Vantvelt vertegenwoordigt in deze reeks het vooroorlogse oeuvre, waarvan het de best bewaarde realisatie vormt. De dubbel woning De Martelaere-Brewaeys en de woning Brauns vertegenwoordigen zijn vroegste naoorlogse realisaties waarin hij tot een eerste synthese komt van het eigentijdse wonen, respectievelijk toegepast op de typologie van de rijwoning en van het landhuis. De woning Vande Vyvere vertegenwoordigt zijn experimenten met rationele bouwsystemen. De woningen Van den Branden, Alsteens en Van Humbeeck illustreren de evolutie naar een organische biomorfe architectuur.
Voor een representatieve selectie van de huisvestingscomplexen wordt een apart beschermingsdossier opgemaakt.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.