Beschermd monument

Wachttoren De Peperbus

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden
ID: 10887   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10887

Besluiten

Wachttoren De Peperbus
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2243

Beschrijving

De bescherming omvat wachttoren De Peperbus.Waarden

Wachttoren De Peperbus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Wachttorentje De Peperbus

Isabellakaai zonder nummer (Gent)
In de loop van de 16de eeuw kreeg Gent nieuwe stadsmuren. De oude middeleeuwse versterkingen maakten plaats voor het modernere bastionstelsel. Ook nog niet ommuurde delen van de stad werden toen in het nieuw beschermingssysteem opgenomen. Aan het eindpunt van de Schelde richtte men twee uitkijktorentjes in zandsteen op, waaronder de "Peperbus".