Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met bedrijfsgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108885
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108885

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woonhuis met bedrijfsgebouwen van circa 1911.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met bedrijfsgebouwen

Mechelbaan 38 (Lier)
Woonhuis met bedrijfsgebouwen van circa 1911.