Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa ontworpen door Cornelius Sol

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108887
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108887

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Interessante, door omhaagde en beboomde voortuin voorafgegane, villa van 1926, naar ontwerp van C. Sol.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa ontworpen door Cornelius Sol

Mechelsesteenweg 217 (Lier)
Interessante, door omhaagde en beboomde voortuin voorafgegane, villa van 1926, naar ontwerp van C. Sol.