Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in nieuwe zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108888
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108888

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaande woning met kenmerken verwijzend naar de nieuwe zakelijkheid.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in nieuwe zakelijkheid

Mechelsesteenweg 219-221 (Lier)
Alleenstaande woning met kenmerken verwijzend naar de nieuwe zakelijkheid.