Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in nieuwe zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108888   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108888

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Alleenstaande woning met kenmerken verwijzend naar de nieuwe zakelijkheid.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in nieuwe zakelijkheid

Mechelsesteenweg 219-221 (Lier)
Alleenstaande woning met kenmerken verwijzend naar de nieuwe zakelijkheid.