Beschermd monument

Dekenij met tuin, omheiningsmuur en hek

Beschermd monument van 29-04-2002 tot heden
ID: 10889   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10889

Besluiten

Parochiekerk Sint-Eligius, dekenij, begraafplaats en kasteeldomein
definitieve beschermingsbesluiten: 29-04-2002  ID: 3851

Beschrijving

De dekenij, gelegen langs de Pastorijstraat te Kruishoutem, is met inbegrip van de tuin, de omheiningsmuur en het hekwerk beschermd als monument.Waarden

Kruishoutem is een mooi voorbeeld van een kasteeldorp met een sterke historische band tussen de kerk, kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit.

De dekenij met inbegrip van de tuin, ommuring en hek is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De pastorie met omringende pastorietuin vormt een essentieel onderdeel van de dorpskom.
De constructie van de eind 18de-eeuwse pastorie is een rechtstreeks gevolg van de wet van 25 september 1769 getekend door Keizerin Maria Theresia.

artistieke waarde

De pastorie bevat verschillende elementen (trap, binnendeuren, hoekkast) welke verwijzen naar de 18de-eeuwse situatie.
De muurschilderingen in de pastorie zijn unieke getuigen van de 19de-eeuwse romantische visie op het plattelandsleven.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dekenij met tuin

Pastorijstraat 15 (Kruisem)
De dekenij (voormalige pastorie) is een alleenstaand herenhuis, ingeplant aan de noordzijde van de parochiekerk Sint-Eligius, achter een gewitte bakstenen muur en haag met ijzeren toegangshek tussen vierkante gemetste pijlers.