Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Hof van Lachenen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 108890   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108890

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Reeds vermeld in de 15de eeuw als Goed ter Hellen, achtereenvolgens in handen van verschillende eigenaars. Ingeplant nabij de Nete op een trapezoïdaal omgracht terrein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Hof van Lachenen

Mechelsesteenweg 309 (Lier)
Reeds vermeld in de 15de eeuw als Goed ter Hellen, achtereenvolgens in handen van verschillende eigenaars. Ingeplant nabij de Nete op een trapezoïdaal omgracht terrein.