Beschermd cultuurhistorisch landschap

Kasteel van Budingen, kasteelhoeve en Hof Te Wedem: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
1089
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1089

Besluiten

Kasteel Van Budingen, Kasteelhoeve en Hof Te Wedem: omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-08-1980  ID: 1449

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het kasteel van Budingen, de kasteelhoeve en het Hof te Wedem met omliggende landerijen, bossen en velden.
De oorspronkelijke relatie tussen bodemgesteldheid en landgebruik bleef in dit landschap nagenoeg volledig bewaard.Waarden

De omgevende velden, bossen en landerijen van het Kasteel van Budingen, de Kasteelhoeve en het Hof te Wedem zijn beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hof te Wedem

Wedemstraat 20 (Halle)
Hoeve met belangrijk 17de-eeuws woonhuis en omvangrijke hoevegebouwen uit de 19de eeuw, gegroepeerd rondom een geplaveide binnenplaats. Witgekalkt ensemble gelegen te midden van de velden.


Kasteel van Budingen

Budingen 22 (Halle)
Het huidig gebouw in classicistische stijl dateert van 1743 doch werd in neoclassicistische getinte stijl aangepast in 1896. Staatsieplein, geflankeerd door wagenhuizen en toegankelijk via hekken tussen arduinen pijlers.


Kasteelhoeve

Budingen 24 (Halle)
Gesloten hoeve met gebouwen van geel- en witgeschilderde baksteen onder zadeldaken, daterend uit de 19de eeuw.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gaasbeek, Sint-Laureins-Berchem, Oudenaken en Elingen

Gooik, Kester, Leerbeek (Gooik), Halle (Halle), Gaasbeek, Sint-Kwintens-Lennik, Sint-Martens-Lennik (Lennik), Elingen, Pepingen (Pepingen), Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Sint-Pieters-Leeuw, Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)
Het landschapsbeeld dat kan afgeleid worden uit de Ferrariskaarten (1771-1777) sluit reeds goed aan bij het huidige landschap. De interfluvia werden toen ook reeds gekenmerkt door een open akkerlandschap. Alleen langs de grotere wegen waren er bomenrijen in dit open landschapscompartiment. De valleien vormden langgerekte groene linten, met weiden en enkele bosjes. Van de 10de tot de 13de eeuw greep de mens zeer sterk in in het Pajotse landschap. De ‘grote ontginningen’ zetten bos, heide en moeras om in vruchtbare landbouwgrond. Het kasteel van Gaasbeek vormde het centrum van het Land van Gaasbeek, horend bij hertogdom Brabant. Het kasteel van Gaasbeek werd omstreeks 1235 opgetrokken door de hertogen van Brabant. Het was een op een hoogte ingeplante en volledig omgrachte burcht die weerwerk moest bieden tegen de dreigingen van de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen.