Beschermd cultuurhistorisch landschap

Dries en parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 28-03-1956 tot heden

ID: 10896   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10896

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus en omgeving met kerkhof en de Dries of Dorpsplein
definitieve beschermingsbesluiten: 28-03-1956  ID: 375

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat de omgeving van de parochiekerk Sint-Amandus, namelijk de kerk, het kerkhof en het dorpsplein of dries. Binnen deze afbakening zijn ook een oorlogsmonument, een kapelletje en een pomp gelegen. De kerk werd in hetzelfde koninklijk besluit van 28 maart 1956 beschermd als monument. Op 2 december 2002 werd de Dries beschermd als monument.Waarden

Het landschap, gevormd door voormelde kerk met haar omgeving, bestaande uit het kerkhof en de Dries of Dorpsplein is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Drieskapelletje

Dries zonder nummer (Buggenhout)
Aan de zuidzijde van de Dries, tegenover de huidige Drietorensstraat, staat minstens sinds het begin van de 19de eeuw een kapelletje, de zogenaamde Drieskapel, toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, beschermd als monument bij MB van 02.12.2002.


Kerkdreef met opgaande Hollandse linden Opdorpdries

Dries zonder nummer (Buggenhout)
Dwars over de Dries verbindt een lindendreef de Damstraat met de kerk. Het is een dreef met jonge bomen die ter vervanging van de oude afgetakelde dreef is geplant.


Negen opgaande zomerlinden Opdorpdries

Dries zonder nummer (Buggenhout)
Negen opgaande zomerlinden zijn met een regelmatige plantafstand aangeplant op de Dries te Opdorp. Het zijn mooi gevormde bomen met hoge takvrije stammen en met stamomtrekken van 206 tot 280 cm ( gemeten in 2006).


Parochiekerk Sint-Amandus

Dries zonder nummer (Buggenhout)
In de oosthoek van de Dries ingeplante georiënteerde kerk te midden van een ovaal voormalig kerkhof omgeven door een lage bakstenen muur en een hoog ijzeren hek aan gietijzeren zuilen vooraan.


Parochielokaal 't Klokske

Dries 54 (Buggenhout)
Voormalige zondagsschool, thans Parochielokaal ’t Klokske. Haaks op de Dries, ten westen van de pastorietuin ingeplant bakstenen gebouw op grond van de kerkfabriek, volgens het kadasterarchief opgetrokken in 1848 door pastoor J. Christiaens.


Pastorie Sint-Amandusparochie met tuin

Dries 53 (Buggenhout)
In de oosthoek van de Dries, ten zuiden van de kerk staat de pastorie, mooi ingeplant achter een grote, omhaagde voortuin met ijzeren toegangshek tussen gemetste pijlers met bolornament, uitziend op een pleintje en de zuidzijde van de kerk met voormalig ommuurd kerkhof.


Pomp

Dries zonder nummer (Buggenhout)
Pomp, beschermd als monument bij MB van 02.12.2002. Rechts van de driekapel werd in 1933 een gemeentelijke waterpomp geplaatst, op de gesmeed ijzeren arm gesigneerd en gedateerd "J. AW 1933" gebouwd door Jef Auwaerts.