Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
108961
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/108961

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Versoberde baksteenarchitectuur alleen gemarkeerd door de gekoppelde deurluifels, uit het interbellum naar ontwerp van C. Sol.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Rivierstraat 10-22 (Lier)
Versoberde baksteenarchitectuur alleen gemarkeerd door de gekoppelde deurluifels, uit het interbellum naar ontwerp van C. Sol.