Beschermd monument

Kasteel Ter Beck

Beschermd monument van 06-03-1997 tot heden
ID: 10898   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10898

Besluiten

Kasteel Ter Beck
definitieve beschermingsbesluiten: 06-03-1997  ID: 3150

Beschrijving

Het 17de-eeuwse kasteeltje Ter Beck te Elsegem is beschermd als monument.


Waarden

Het voormalig kasteel Ter Beck is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

het betreft een zeldzaam en fraai voorbeeld van laat 17de-eeuwse barokarchitectuur, meer bepaald gebouwd in 1687, gekenmerkt door een gelijkvloers met verdieping onder schilddak, een als torentje van vijf bouwlagen met klokdak en peerspits gemarkeerde centrale travee, vlak omlijste segmentboogvensters onder geprofileerde waterlijst, natuurstenen voluten, omlijste deur en jaarinschrift.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel Ter Beck met aanhorigheden

Beekstraat 22 (Wortegem-Petegem)
Afgelegen voormalig kasteeltje naar gelijknamige vroegere heerlijkheid. Volgens 16de- en 17de-eeuwse archiefstukken zogenaamd "feodale omwalde motte".