Beschermd monument

Mariakapel

Beschermd monument van 26-10-1993 tot heden
ID: 109   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109

Besluiten

Mariakapel
definitieve beschermingsbesluiten: 26-10-1993  ID: 2566

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Mariakapel, een laat-17de-eeuwse barokke wegkapel, gelegen langs de Hogeweg, aan het kruispunt met de Jef Scherensstraat.Waarden

De Mariakapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Mariakapel

Hogeweg zonder nummer (Rotselaar)
Uit eind 17de eeuw daterende barokke wegkapel, opgetrokken in natuursteen en bekroond met tweeledige volutengevel waarboven een zwaar kruis, geflankeerd door twee linden.