Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sashuis Groot Spui

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 109001   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109001

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gebouwd naar aanleiding van het graven van een verbinding tussen Grote en Kleine Nete in 1426. Hierbij werden twee sluizen aangebracht, waaronder het Groot Spui.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sashuis Groot Spui

Stadsvest zonder nummer (Lier)
Gebouwd naar aanleiding van het graven van een verbinding tussen Grote en Kleine Nete in 1426. Hierbij werden twee sluizen aangebracht, waaronder het Groot Spui.