Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Reeks begijnenhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
109004
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109004

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Reeks begijnenwoningen van baksteen, veelal gekalkt, op gecementeerde of gepikte plint, in kern uit de 17de eeuw, met latere aanpassingen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Reeks begijnenhuizen

Symforosastraat 2-12 (Lier)
Reeks begijnenwoningen van baksteen, veelal gekalkt, op gecementeerde of gepikte plint, in kern uit de 17de eeuw, met latere aanpassingen.