Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109008
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109008

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met mogelijk oudere kern; losstaande bestanddelen binnen brede oorspronkelijk vierkante omgrachting, bewaard aan noord- en westzijde; omringd door afgepaald weiland.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Tallaart 107 (Lier)
Hoeve met mogelijk oudere kern; losstaande bestanddelen binnen brede oorspronkelijk vierkante omgrachting, bewaard aan noord- en westzijde; omringd door afgepaald weiland.