Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Pieter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109094
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109094

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Georiënteerde, neogotische kruisbasiliek met oudere westtoren, gelegen bij het begin van de straat links; voormalig omringend kerkhof omgevormd tot parking in de jaren 1960.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat 1 (Lille)
Georiënteerde, neogotische kruisbasiliek met oudere westtoren, gelegen bij het begin van de straat links; voormalig omringend kerkhof omgevormd tot parking in de jaren 1960.