Beschermd monument

Pastorie Sint-Ursmarusparochie met ommuurde tuin en kerkwegel

Beschermd monument van tot heden

ID
10911
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10911

Besluiten

Dorpskom van Nokere
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2002  ID: 3806

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Ursmarusparochie, gelegen langs de Waregemsestraat te Nokere, is beschermd als monument met inbegrip van de aanhorigheden, de omhaagde tuin en het pastoorspad tussen de parochiekerk en de pastorie.Waarden

Binnen Kruishoutem is de dorpskom van Nokere één van de vier haast intact behouden voorbeelden van kasteeldorpen met tot de middeleeuwen teruggaande historische band tussen de kerk met kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en het dorpspleintje met een aantal representatieve gebouwen die een onlosmakelijke band hebben met de parochiale en lokale geschiedenis van het dorp.

De voormalige pastorie met aanhorigheden, omhaagde tuin en pastoorspad is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

De kerk met bewaarde afgebakend site van het voormalige kerkhof en de pastorie met omringende pastorietuin vormt een essentieel onderdeel van de Nokerse dorpskom.
Het 'pastoorspad’, de verbinding tussen pastorie en kerk, vormt een tastbare band tussen kerk en pastorie en is bovendien een zeldzaam voorbeeld van deze vroeger veelvuldig aanwezige paden.

historische waarde

De vernieuwing van de pastorie in 1772 is een rechtstreeks gevolg van de wet van 25 september 1769 getekend door Keizerin Maria Theresia.

artistieke waarde

De 18de-eeuwse pastorie is een representatief voorbeeld van landelijke pastorie in Lodewijk XVI-stijl (exterieur en interieur) naar ontwerp van de bouwkundigen Louis 't Kindt en Jean-Baptist Simoens en bezit nog oorspronkelijke 18de-eeuwse schrijnwerk in de benedenverdieping en interieurelementen zoals een schouwboezem met stucwerk.

wetenschappelijke waarde

in casu dendrologische waarde: In de pastorietuin en het kasteelpark komen verschillende merkwaardige bomen voor die door hun omvang of soort dendrologisch uitzonderlijk waardevol zijn zoals onder meer:

  • twee linden (Tilia) van respectievelijk 177 centimeter en 280 centimeter omtrek (gemeten op 1,50 meter hoogte);
  • hazelaar (Corylus avellana) met een omtrek van 242 centimeter (gemeten op hoogte van 30 centimeter). Mogelijk gaat het hier om één van de oudste bekende hazelaars van Vlaanderen.
  • tamme kastanje (Castanea sativa);
  • haag rondom de pastoorstuin bestaande uit hulst (Ilex Aquifolium) en haagbeuk (Carpinus);
  • beuk (Fagus sylvatica) met een omtrek van 534 centimeter (op een hoogte van 1,50 meter).

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Ursmarusparochie met tuin

Waregemsestraat 19 (Kruisem)
De voormalige pastorie van de Sint-Ursmarisparochie, gebouwd in 1772 door Louis 't Kindt en Jan Baptist Simoens, is ingeplant ten noorden van de parochiekerk en bevindt zich in een ruime ommuurde tuin afgesloten door ijzeren hekken vooraan. Een kerkwegel, aan het kerkhof geflankeerd door twee linden, leidt in het zuiden naar de kerk.