Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Landhuis Hof d' Intere

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
109112
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109112

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een rechthoekige vleugel tussen zijtrapgevels, voorafgegaan door een torenvormige avant-corps op vierkante plattegrond.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Landhuis Hof d' Intere

Pastorijstraat 2 (Lille)
Omgracht complex in traditionele bak- en zandsteenstijl, bestaande uit een rechthoekige vleugel tussen zijtrapgevels, voorafgegaan door een torenvormige avant-corps op vierkante plattegrond.