Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Gierle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 109128   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/109128

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorlogsmonument geflankeerd door graven van de gesneuvelden, met eenvoudig houten kruis.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Gierle

Singel zonder nummer (Lille)
Oorlogsmonument geflankeerd door graven van de gesneuvelden, met eenvoudig houten kruis.