Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus: orgel

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden

ID: 10918   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10918

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1452

Beschrijving

Het orgel in de parochiekerk Sint-Amandus is beschermd als monument. Op 11 januari 1977 werd de Sint-Amanduskerk in haar geheel beschermd als monument en werd het omliggende kerkhof samen met de kerkhofmuur beschermd als landschap.Waarden

Het orgel in de Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Geraardsbergsesteenweg zonder nummer (Ninove)
Inplanting aan de Steenweg op Geraardsbergen: omringend deels ommuurd kerkhof. Oorspronkelijk afhankelijk van de Sint-Adrianusabdij van Geraardsbergen. De gotische zaalkerk uit de 15de eeuw werd circa 1631 hersteld en in 1776 gewijzigd en uitgebreid met twee zijbeuken.